Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnościami

asystencja-osobista

Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnościami

Usługi asystencji polegają na zapewnieniu osobie z niepełnosprawnościami pomocy osoby-asystenta w codziennych czynnościach, dotarciu w określone miejsce lub załatwieniu formalności urzędowych. Pomoc asystenta osobistego ma umożliwić samodzielne i niezależne funkcjonowanie, bez konieczności angażowania rodziny.

Osoba z niepełnosprawnością powinna mieć dowolność wyboru asystenta.

Fizjoterapeutka pomaga przy ćwiczeniach starszemu panu. Pan siedząc na niebieskim łóżku, ćwiczy, kręcąc kołowrotkiem. W pomieszczeniu znajdują się urządzenia do rehabilitacji.

Rehabilitacja w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Złotoryi prowadzonym przez Fundację PROM – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Zadania asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami

Do zadań asystenta osobistego należy, w szczególności:

 • pomoc w wyjściu i dotarciu w wybrane miejsce – pieszo lub środkiem komunikacji publicznej (np. tramwaj, pociąg, autobus, taksówka)
 • pomoc w wykonaniu codziennych czynności (wspieranie w zmianie ubioru, jedzeniu, sprzątaniu, zmianie pozycji itp.)
 • pomoc podczas załatwiania codziennych spraw np. w sklepie, urzędzie, banku, przychodni, w dojeździe na zajęcia rehabilitacyjne
 • pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych
 • pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym i słabowidzącym
 • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej  np. spędzaniu czasu wolnego (wyjścia na spacer, do teatru, muzeum, kawiarni)
 • pomoc w komunikowaniu się z otoczeniem np. załatwianiu spraw urzędowych, komunikowanie się z urzędnikiem, sprzedawcą (wyłącznie w obecności osoby z niepełnosprawnością).


Asystent osobisty nie wyręcza osoby z niepełnosprawnością, ani nie podejmuje  za nią decyzji.
Asystent nie świadczy także  usług opiekuńczych lub pielęgnacyjnych.

Podmioty realizujące usługi asystencji

Usługi asystencji osobistej realizowane są przez:

 • gminy (najczęściej ośrodki pomocy społecznej),
 • powiaty (najczęściej powiatowe centra pomocy rodzinie),
 • organizacje pozarządowe.

W zależności od źródła finansowania zasady przyznawania, korzystania (w tym liczby dostępnych godzin) oraz odpłatności są różne. Najczęściej są to usługi bezpłatne.

 fot. DOPS, materiał ilustracyjny

Finansowanie usług asystencji

Najczęstszym źródłem finansowania usług asystencji osobistej jest Fundusz Solidarnościowy. W jego ramach usługi te mogą realizować gminy poprzez ośrodki pomocy społecznej lub centra usług społecznych, powiaty – za pośrednictwem powiatowych centrów pomocy rodzinie lub organizacje pozarządowe.

Z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” mogą skorzystać:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

 

Zasady udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego znajdziesz TUTAJ: SKORZYSTAJ ZE ŹRÓDŁA 

Obraz przedstawia mapę drogową Dolnego Śląska, z zaznaczonymi konturami powiatów

Instrukcja korzystania z mapy

Aby poznać  ofertę usług asystencji:

 • przejdź do mapy
 • wybierz swój powiat, a następnie gminę
 • zaznacz formę wsparcia: Asystencja Osobista dla Osób Niepełnosprawnych
 • zwróć uwagę na usługi dostępne na terenie całego powiatu
 • skontaktuj się z bezpośrednio z wybraną instytucją.
Skip to content