Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnościami

asystencja-osobista

Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnościami

Usługi asystencji polegają na zapewnieniu osobie z niepełnosprawnościami pomocy osoby-asystenta w codziennych czynnościach, dotarciu w określone miejsce lub załatwieniu formalności urzędowych. Pomoc asystenta osobistego ma umożliwić samodzielne i niezależne funkcjonowanie, bez konieczności angażowania rodziny.

Osoba z niepełnosprawnością powinna mieć dowolność wyboru asystenta.

Pani niewidoma schodzi po schodach. Towarzyszy jej kobieta, która pomaga jej w zejściu oraz pies przewodnik.
Fizjoterapeutka pomaga przy ćwiczeniach starszemu panu. Pan siedząc na niebieskim łóżku, ćwiczy, kręcąc kołowrotkiem. W pomieszczeniu znajdują się urządzenia do rehabilitacji.

Rehabilitacja w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Złotoryi prowadzonym przez Fundację PROM – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Zadania asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami

Do zadań asystenta osobistego należy, w szczególności:

 • pomoc w wyjściu i dotarciu w wybrane miejsce – pieszo lub środkiem komunikacji publicznej (np. tramwaj, pociąg, autobus, taksówka)
 • pomoc w wykonaniu codziennych czynności (wspieranie w zmianie ubioru, jedzeniu, sprzątaniu, zmianie pozycji itp.)
 • pomoc podczas załatwiania codziennych spraw np. w sklepie, urzędzie, banku, przychodni, w dojeździe na zajęcia rehabilitacyjne
 • pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych
 • pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym i słabowidzącym
 • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej  np. spędzaniu czasu wolnego (wyjścia na spacer, do teatru, muzeum, kawiarni)
 • pomoc w komunikowaniu się z otoczeniem np. załatwianiu spraw urzędowych, komunikowanie się z urzędnikiem, sprzedawcą (wyłącznie w obecności osoby z niepełnosprawnością).


Asystent osobisty nie wyręcza osoby z niepełnosprawnością, ani nie podejmuje  za nią decyzji.
Asystent nie świadczy także  usług opiekuńczych lub pielęgnacyjnych.

Podmioty realizujące usługi asystencji

Usługi asystencji osobistej realizowane są przez:

 • gminy (najczęściej ośrodki pomocy społecznej),
 • powiaty (najczęściej powiatowe centra pomocy rodzinie),
 • organizacje pozarządowe.

W zależności od źródła finansowania zasady przyznawania, korzystania (w tym liczby dostępnych godzin) oraz odpłatności są różne. Najczęściej są to usługi bezpłatne.

Na kartce prośba o podanie numeru telefonu do asystenta osobistego. Obok jest telefon i pisaki.

 fot. DOPS, materiał ilustracyjny

Finansowanie usług asystencji

Najczęstszym źródłem finansowania usług asystencji osobistej jest Fundusz Solidarnościowy. W jego ramach usługi te mogą realizować gminy poprzez ośrodki pomocy społecznej lub centra usług społecznych, powiaty – za pośrednictwem powiatowych centrów pomocy rodzinie lub organizacje pozarządowe.

Z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” mogą skorzystać:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Zasady udziału w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością– edycja 2024” finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego znajdziesz TUTAJ: SKORZYSTAJ ZE ŹRÓDŁA 

Instrukcja korzystania z mapy

Aby poznać  ofertę usług asystencji:

 • przejdź do mapy
 • wybierz swój powiat, a następnie gminę
 • zaznacz formę wsparcia: Asystencja Osobista dla Osób Niepełnosprawnych
 • zwróć uwagę na usługi dostępne na terenie całego powiatu
 • skontaktuj się z bezpośrednio z wybraną instytucją.
Skip to content