Centrum opiekuńczo mieszkalne

centrum-opiekunczo-mieszkalne

Centrum opiekuńczo mieszkalne

to  placówka całodobowa lub dzienna dla dorosłych osób z niepełnosprawnością z orzeczeniem o stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Dom pomocy społecznej. Na wózku siedzi uśmiechnięta starsza pani. Opiekunka podaje jej szklankę wody. Z tyłu starsza pani siedzi na kanapie. Przy niej stoi opiekunka, która pomaga jej wstać z kanapy. Obok, przy stoliku siedzą starsi panowie i grają w szachy.
Fizjoterapeutka pomaga przy ćwiczeniach starszemu panu. Pan siedząc ćwiczy, kręcąc kołowrotkiem. W pomieszczeniu znajdują się urządzenia do rehabilitacji.

Zabiegi fizjterpauetyczne – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Centrum zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę i pomoc wykwalifikowanej kadry. Kadrę centrum tworzy zespół, w skład którego wchodzi personel:

 • specjalistyczny (w tym: fizjoterapeuta, opiekun, terapeuta zajęciowy, pedagog, asystenci dla osób o specjalnych potrzebach)
 • medyczny (np. pielęgniarka)
 • pomocniczy
 • administrujący

Mieszkańcy centrów opiekuńczo-mieszkalnych, dzięki kompleksowemu systemowi wsparcia, otrzymują pomoc w codziennym funkcjonowaniu i mają możliwość decydowania o swoim samodzielnym i niezależnym życiu.

Mieszkańcy mają zapewnioną całodniową opiekę, pielęgnację i  rehabilitację oraz dedykowane różnorodne usługi dostosowane do ich indywidualnych potrzeb zdrowotnych i społecznych.

Malowanie farbami zielonych choinek z papieru na zajęciach.

Zajęcia terapeutyczne – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Uczestnik zajęć terapeutycznych nawleka nitkę na zajęciach. Na stole leży szpulka nici, nożyczki.

Zajęcia terapeutyczne – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Centrum zapewnia warunki do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę potrzeb i możliwości poprzez:

 • pomoc w codziennych, podstawowych czynnościach takich jak: jedzenie, korzystanie z toalety, mycie się, ubieranie, poruszanie się 
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, komfortu i odpoczynku z możliwością prowadzania normalnego codziennego życia (rozwoju własnych zainteresowań i pielęgnowania relacji z innymi mieszańcami, rodziną, czy przyjaciółmi)
 • włączenie do życia w społeczności lokalnej
 • opiekę i pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia
 • odciążenie faktycznych opiekunów.

Centrum zapewnia również swoim mieszkańcom przyjazne warunki mieszkalne.

Budynek, jego infrastruktura oraz otoczenie spełniają standardy dostępności i sprzyjają jej użytkownikom. Nie posiadają barier architektonicznych, wyposażone są w podjazdy, windy i platformy dźwigowe. 

Istotnym elementem funkcjonowania siedziby centrum w środowisku społecznym jest jego położenie.  Dogodna lokalizacja umożliwia jego mieszkańcom prowadzenie normalnego życia – chodzenie na zakupy, do kościoła, kawiarni lub parku.

Usługi świadczone przez centrum są realnym wsparciem faktycznego opiekuna (rodziny) opiekującego się osoba zależną.

Dzięki oferowanemu wsparciu mogą oni:

 • podjąć pracę zawodową lub ją kontynuować
 • lepiej wypełniać obowiązki rodzinne,
 • pielęgnować relacje z innymi członkami rodziny
 • realizować  inne codzienne aktywności
 • odpocząć od całodniowej opieki na bliskim.   

Świadczenie usług w ramach centrum opiekuńczo-mieszkalnego jest przyznawane na wniosek osoby niepełnosprawnej lub z urzędu. Gmina zobowiązana jest poinformować wnioskodawcę o prawach i obowiązkach wynikających z przyznania usług świadczonych w centrum.

Wydanie decyzji o umieszczeniu lub zamieszkaniu w centrum poprzedzone jest rodzinnym wywiadem środowiskowym, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Osoba, która uzyskała decyzję o przyznaniu usług w centrum zgłasza się natychmiast do kierownika centrum, celem uzgodnienia z nim:

 • indywidualnego planu korzystania z usług centrum
 • uzgodnienia zasad pobytu w centrum, zapoznania się regulaminem centrum
 • innych spraw związanych z korzystaniem z usług centrum, w tym transportu z miejsca zamieszkania do centrum. 

Pobyt w centrum opiekuńczo-mieszkalnym jest odpłatny i zależy od zakresu świadczonych usług przez centrum.

Szczegóły opłat reguluje uchwała gminy, która utworzyła centrum.   

Działalność centrum opiekuńczo-mieszkalnym reguluje:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573):  SKORZYSTAJ ZE ŹRÓDŁA 
 • Program Centra opiekuńczo-mieszkalne – edycja 2023: SKORZYSTAJ ZE ŹRÓDŁA
Obecnie na terenie Dolnego Śląska budowane są 4 Centra opiekuńczo-mieszkalne – w Żmigrodzie, Olszynie, Radkowie oraz Wrocławiu.
Skip to content