Dom pomocy społecznej ETR

dom-pomocy-spolecznej

Dom pomocy społecznej

jest to Dom, w którym mogą mieszkać:

 • osoby starsze
 • chore
 • osoby z niepełnosprawnością,

które potrzebują opieki przez cały dzień i nie mogą samodzielnie mieszkać.

Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej  płaci mieszkaniec lub jego rodzina.

Dom Pomocy Społecznej Fundacji   L’ Arche we Wrocławiu – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Dom Pomocy Społecznej Fundacji   L’ Arche we Wrocławiu – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Jeśli chcesz zamieszkać w Domu Pomocy Społecznej (DPS)
zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w swojej gminie.


Pracownik socjalny przeprowadzi z Tobą wywiad środowiskowy.

Mieszkanie w Fundacji   L’ Arche we Wrocławiu – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Podczas wywiadu pracownik socjalny:

 • sprawdzi warunki, w których mieszkasz
 • zapyta o rodzinę,
 • zapyta o twoje zdrowie
 • zapyta o to czy pracujesz oraz czy otrzymujesz rentę lub emeryturę.

Zabiegi fizjoterapeutyczne, Fundacja PROM – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Po wywiadzie, dowiesz się czy możesz zamieszkać w domu pomocy społecznej i ile należy zapłacić za pobyt.

Listę Domów Pomocy Społecznej prowadzi wojewoda.

Znajdziesz ją tutaj: WIĘCEJ INFORMACJI

fot. materiał ilustracyjny DOPS

Zasady funkcjonowania domów o pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (w szczególności artykuły 54-66): SKORZYSTAJ ZE ŹRÓDŁA 

Obraz przedstawia mapę drogową Dolnego Śląska, z zaznaczonymi konturami powiatów

Aby znaleźć domów pomocy społecznej w Twojej okolicy:

 • kliknij przycisk „przejdź do mapy”
 • wybierz swój powiat, a następnie gminę
 • zaznacz formę wsparcia: Dom Pomocy Społecznej
 • zwróć uwagę na usługi dostępne na terenie całego powiatu
 • skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Twojej gminie.
Skip to content