Dzienny dom pomocy

dzienny-dom-pobytu

Dzienny dom pomocy

Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu.   

Miejsce w dziennym domu pomocy przysługuje osobie wymagającej częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu  niezbędnych potrzeb życiowych.         

W dziennym domu pomocy osoby starsze, chore lub z niepełnosprawnościami mają zapewniony pobyt w określonych godzinach (najczęściej w dni powszednie, 8 godzin dziennie), wyżywienie i opiekę, a także inne usługi.
Część domów czynna jest także w soboty.

Zajęcia plastyczne. Na stole znajdują się pudełko z nićmi, kawałki tkanin. Grupa przygotowuje kartki świąteczne z choinkami, które wykonane są kolorowych nici.

Zajęcia plastyczne z osobami starszymi w Domu Seniora w Ścinawie – fot. DOPS,  autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Fizjoterapeutka pomaga przy ćwiczeniach starszemu panu. Pan siedząc ćwiczy, kręcąc kołowrotkiem. W pomieszczeniu znajdują się urządzenia do rehabilitacji.

Zajęcia rehabilitacyjne w Fundacji PROM w Złotoryji – fot. DOPS,  autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Oferta dziennych domów pomocy

Oferta dziennych domów pomocy skupia się na zapewnieniu aktywności społecznych, podtrzymaniu więzi ze środowiskiem oraz rozwijaniu indywidualnych zainteresowań. 

W dziennym domu pomocy najczęściej można skorzystać z:

  • terapii zajęciowej
  • rehabilitacji
  • zajęć edukacyjnych,  terapeutycznych, sportowych lub wypoczynkowych.

Często prowadzone są zespoły muzyczne lub teatralne.

Zajęcia są dostosowane do możliwości (również ze względu na stan zdrowia) i potrzeb uczestników, a udział w nich jest dobrowolny.

Placówki te są dostosowane architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Grupa wykonuje ćwiczenia z fizjoterapeutką. Widać u nich radość. Wykonują ćwiczenia tak jakby tańczyli.

Zajęcia rehabilitacyjne w Fundacji PROM w Złotoryji – fot. DOPS,  autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Widoczne są dłonie osoby piszącej długopisem na kartce.

fot. materiał ilustracyjny DOPS

Zasady kierowania do dziennego domu pomocy

Decyzję o skierowaniu do dziennego domu pomocy  i ustaleniu opłaty za pobyt w dziennym domu pomocy  wydaje ośrodek pomocy  społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej.

Decyzją ośrodka pomocy społecznej można także uzyskać zwolnienie z opłaty po spełnieniu określonych kryteriów. Podstawą do podjęcia decyzji jest przeprowadzony przez pracownika socjalnego wywiad środowiskowy.

Podstawy prawne funkcjonowania

Niektóre Dzienne Domy Pomocy, których działania finansowane są ze środków Programu Senior+, nie wymagają uzyskania decyzji OPS o skierowaniu, a pobyt w nich jest bezpłatny.

Zasady prowadzenia Dziennego Domu Pomocy reguluje Ustawa  z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej: SKORZYSTAJ ZE ŹRÓDŁA 

Przepisy nie określają standardów i zasad działania dziennych domów pomocy, dlatego wszelkie regulacje dotyczące zasad funkcjonowania uregulowano w statucie i regulaminie określonego Domu.

Na biurku leżą dokumenty, otwarty terminarz , telefon, pieczęć, ołówki i kalkulator,

fot. materiał ilustracyjny DOPS

Instrukcja korzystania z mapy

Aby poznać ofertę dziennych domów pomocy:

  • przejdź do mapy
  • wybierz swój powiat, a następnie gminę
  • zaznacz formę wsparcia: Dzienny Dom Pomocy
  • zwróć uwagę na usługi dostępne na terenie całego powiatu
  • skontaktuj się z bezpośrednio z wybraną instytucją
Skip to content