Projekt 3P4SSE pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej” jest realizowany w ramach Programu Interreg Central Europe, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Liderem projektu jest Autonomiczna Prowincja Trento (Provincia Autonoma di Trento), a partnerami 11 podmiotów reprezentujących Włochy, Chorwację, Słowenię, Austrię i Węgry.

Projekt zakłada stworzenie europejskiej wielopoziomowej sieci wielu interesariuszy funkcjonujących w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej, wymianę najlepszych praktyk, transfer umiejętności w zakresie wdrażania i zarządzania inicjatywami zintegrowanymi terytorialnie, zaprojektowanie innowacyjnych metodologii zarządzania i strategii skoncentrowanych na ekonomii społecznej i solidarnej oraz testowanie modeli zarządzania za pomocą działań pilotażowych.

Oryginalna nazwa projektu: 3P4SSE – Public-private-partnership for Social and Solidarity Economy
Program: Interreg Central Europe 2021– 2027
Budżet projektu: 2 116 156,00 euro
Czas trwania projektu: 04.2023 r. – 03.2026 r.

Partnerzy projektu:
Autonomous Province of Trento – IT (główny partner)
National Foundation for Civil Society Development – HR
Regional Development Agency ARLEG SA – PL
Foundation for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA, an institution – SL
FAB – Vocational Support Association – AT
Pannon Business Network Association – HU
LINKS Foundation – IT
ALDA+ – IT
Regional Development Agency for Podravje – Maribor – SL
Trentino Federation of Cooperation – IT
Lower Silesian Center for Social Policy – PL
Split-Dalmatia County – HR

Oczekiwane rezultatu projektu:

I. Wspólna strategia i plany działań podejmowane na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego na obszarze Europy Środkowej.
II. Transgraniczna współpraca organizacji nawet po zakończeniu projektu, poprzez utworzenie sieci współpracy.
III. Stworzenie platformy wymiany wiedzy

 

Skip to content