ETR - tekst łatwy do czytania

Co to jest ETR?

ETR to tekst łatwy do czytania i zrozumienia – prosty sposób podawania informacji wraz z ilustracjami, które pomagają je zrozumieć (rysunki, piktogramy).

Korzystają z niego szczególnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale też osoby w spektrum autyzmu, z dysleksją, osoby chore na choroby otępienne, osoby niesłyszące,  starsze, imigranci.


PRZEJDŹ DO SERWISU Z ETR


POWRÓĆ DO WERSJI STANDARDOWEJ

Skip to content