Kontakt

zapraszamy do naszej siedziby przy ulicy Trzebnickiej 42 we Wrocławiu
lub prosimy o kontakt telefoniczny lub wiadomość e-mail

Dolnośląski
Ośrodek Polityki
Społecznej

ul. Trzebnicka 42-44,

50 – 230 Wrocław

Zadzwoń lub napisz

883 90 89 09

Zespół Dolnośląskiej Mapy Wsparcia Społecznego

Monika Marchewka

Specjalista ds. ekonomii społecznej

883 908 909

Lucyna Pachciarz

Koordynator ds. ekonomii społecznej

508 215 198

Obraz przedstawia mapę drogową Dolnego Śląska, z zaznaczonymi konturami powiatów

Mapa dostępnych form wsparcia

Znajdziesz tutaj krótki, ogólny opis poszczególnych usług oraz interaktywną, otwartą bazę wsparcia współfinansowanego ze środków publicznych, z którego można skorzystać w poszczególnych gminach i powiatach województwa dolnośląskiego.

Baza zawiera informacje między innymi o domach pomocy społecznej, klubach seniora, usługach asystencji osobistej, warsztatach terapii zajęciowej czy opiece wytchnieniowej. Aktywa mapa pozwala na znalezienie pomocy w danej lokalizacji.

Strona działa pod opieką Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej i za naszym pośrednictwem możesz zgłaszać także informacje o nowych placówkach wsparcia .

Skip to content