Kontakt

zapraszamy do naszej siedziby przy ulicy Trzebnickiej 42 we Wrocławiu
lub prosimy o kontakt telefoniczny lub wiadomość e-mail

Dolnośląski
Ośrodek Polityki
Społecznej

ul. Trzebnicka 42-44,

50 – 230 Wrocław

Zadzwoń lub napisz

883 90 89 09

Zespół Dolnośląskiej Ekonomii Społecznej

Magdalena Macura

Kierownik Działu Funduszy Unijnych

508 215 198

Anna Mokrzecka – Bogucka

Koordynatorka ds. współpracy

570 100 318

Lucyna Pachciarz

Koordynator ds. ekonomii społecznej

508 215 198

Dorota Butryn

Specjalista ds. monitoringu i współpracyj

500 156 050

Monika Marchewka

Specjalista ds. ekonomii społecznej

883 908 909

Marta Lebiecka

Specjalista ds. doradztwa

500 156 066

Obraz przedstawia mapę drogową Dolnego Śląska, z zaznaczonymi konturami powiatów

Mapa dostępnych form wsparcia

Znajdziesz tutaj krótki, ogólny opis poszczególnych usług oraz interaktywną, otwartą bazę wsparcia współfinansowanego ze środków publicznych, z którego można skorzystać w poszczególnych gminach i powiatach województwa dolnośląskiego.

Baza zawiera informacje między innymi o domach pomocy społecznej, klubach seniora, usługach asystencji osobistej, warsztatach terapii zajęciowej czy opiece wytchnieniowej. Aktywa mapa pozwala na znalezienie pomocy w danej lokalizacji.

Strona działa pod opieką Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej i za naszym pośrednictwem możesz zgłaszać także informacje o nowych placówkach wsparcia .

Skip to content