O nas ETR

pracujemy dla dobra mieszkańców Dolnego Śląska

Kim jesteśmy?

Naszym zadaniem jest realizacja zadań Samorządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie polityki społecznej, w szczególności pomocy społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, czy przeciwdziałania przemocy oraz innych zadań publicznych zaleconych w obszarze społecznym. Dlatego też, jako Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, stworzyliśmy portal internetowy pn. Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego – www.dmws.pl

Na portalu prezentujemy dostępne na Dolnym Śląsku bezpłatne lub przystępne cenowo usługi wspierające osoby w najtrudniejszej sytuacji. Przede wszystkim usługi adresowane są do osób starszych, osób z niepełnosprawnością, osób z zaburzeniami psychicznymi, długotrwale bezrobotnych oraz osób i rodzin opiekujących się osobami niesamodzielnymi. 

Tutaj każdy potrzebujący wsparcia będzie mógł znaleźć dedykowane dla siebie informacje o dostępnych formach i usługach społecznych, realizowanych zarówno przez dolnośląskie samorządy jak i organizacje pozarządowe.  

Portal internetowy – Dolnośląska Mapa Wsparcia Społeczna (DMWS) – zrealizowany został w
ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”. Stanowi on praktyczne narzędzie
multimedialne prezentujące działania podejmowane na Dolnym Śląsku w obszarze wsparcia
osób wymagających pomocy oraz niwelowania skutków wykluczenia społecznego.

Film dokumentalny „Szczęśliwa 8” w reżyserii Filipa Janerki, to opowieść o ośmiu Zakładach Aktywności Zawodowej znajdujących się na terenie Dolnego Śląska.

Bohaterami filmu są – pracownicy ZAZ – Celina, Krzysztof, Oskar, Viola, Mateusz, Ignacy, Anna, Tomasz.
Tytułowa Szczęśliwa Ósemka opowiada nam o swojej pracy, osiągnieciach i marzeniach.


Film dokumentalny „Szczęśliwa 8”
Producent – Kova Productions
Reżyser: Filip Janerka
Scenariusz: Patrycja Dawgiert, Filip Janerka


Film powstał z inicjatywy i środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Promuje ekonomię społeczną w naszym regionie i wspiera zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Warto wiedzieć, że Samorząd Dolnego Śląska wspiera Zakłady Aktywności Zawodowej.
Obecnie znajduje w nich zatrudnienie niemal 400 osób z niepełnosprawnościami.

O nas

Kim jesteśmy?

Naszym zadaniem jest realizacja zadań Samorządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie polityki społecznej, w szczególności pomocy społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, czy przeciwdziałania przemocy oraz innych zadań publicznych zaleconych w obszarze społecznym. Dlatego też, jako Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, stworzyliśmy portal internetowy pn. Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego – www.dmws.pl

Na portalu prezentujemy dostępne na Dolnym Śląsku bezpłatne lub przystępne cenowo usługi wspierające osoby w najtrudniejszej sytuacji. Przede wszystkim usługi adresowane są do osób starszych, osób z niepełnosprawnością, osób z zaburzeniami psychicznymi, długotrwale bezrobotnych oraz osób i rodzin opiekujących się osobami niesamodzielnymi. 

Tutaj każdy potrzebujący wsparcia będzie mógł znaleźć dedykowane dla siebie informacje o dostępnych formach i usługach społecznych, realizowanych zarówno przez dolnośląskie samorządy jak i organizacje pozarządowe.  

Portal internetowy – Dolnośląska Mapa Wsparcia Społeczna (DMWS) – zrealizowany został w
ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”. Stanowi on praktyczne narzędzie
multimedialne prezentujące działania podejmowane na Dolnym Śląsku w obszarze wsparcia
osób wymagających pomocy oraz niwelowania skutków wykluczenia społecznego.

Film dokumentalny „Szczęśliwa 8” w reżyserii Filipa Janerki, to opowieść o ośmiu Zakładach Aktywności Zawodowej znajdujących się na terenie Dolnego Śląska.

Bohaterami filmu są pracownicy ZAZ – Celina, Krzysztof, Oskar, Viola, Mateusz, Ignacy, Anna, Tomasz.

Tytułowa Szczęśliwa Ósemka opowiada nam o swojej pracy, osiągnięciach i marzeniach.

Film dokumentalny „Szczęśliwa 8”
Producent: Kova Productions
Reżyser: Filip Janerka
Scenariusz: Patrycja Dawgiert, Filip Janerka

Film powstał z inicjatywy i środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Promuje ekonomię społeczną na Dolnym Śląsku i wspiera zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Warto wiedzieć, że:  Samorząd Dolnego Śląska wspiera Zakłady Aktywności Zawodowej.

Obecnie znajduje w nich zatrudnienie niemal 400 osób z niepełnosprawnościami.

O nas

Zaletą portalu DMWS jest to, że odpowiada on na potrzeby:

mieszkańców Dolnego Śląska, którzy mogą tu uzyskać ważne dla siebie informacje o świadczonych formach wsparcia i usługach społecznych w miejscu swojego zamieszkania lub jak najbliższym otoczeniu,

dolnośląskich samorządów, podmiotów publicznych, niepublicznych i organizacji pozarządowych, które świadczą wsparcie na rzecz potrzebujących i tu mogą zaprezentować swoją ofertę,

Portal DMWS w prosty i dostępny sposób pomoże Wam pozyskać informacje na temat dostępnych form wsparcia. Portal podzielony jest na dwie części:

informacyjną – opis poszczególnych form wsparcia (usług wspierających oraz instytucji) wraz z odniesieniem do ich bezpośrednich stron internetowych oraz

interaktywną – mapę Dolnego Śląska pozwalającą na wyszukiwanie poszczególnych typów wsparcia w poszczególnych gminach i powiatach.

Warto wiedzieć, że korzystanie z informacji na naszym portalu jest bezpłatne. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć co jeszcze robimy w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” (DES) wejdź na https://kupujespolecznie.pl/o-nas/

Skip to content