Opieka wytchnieniowa

opieka-wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa

Jest to pomoc dedykowana rodzinom osób z niepełnosprawnościami, niezależnie od wieku podopiecznego.

W czasie, gdy osoba niepełnosprawna ma zapewnioną opiekę jej opiekun może realizować swoje potrzeby związane z odpoczynkiem, pobytem w szpitalu, wyjazdem, zakupami itp.

W mieszkaniu, dziewczynka bawi się z asystencką. Siedzą na podłodze i śmieją się.

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu MRiPS „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” realizowanego przez Fundację Eudajmonia – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie

W kuchni dziewczynka przygotowuje się do zjedzenia pomarańczy. Towarzyszy jej asystentka. Siedzą przy stole. Dziewczynka się zastanawia, co spróbować. Z boku stoi mama i się przygląda.

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej na terenie powiatu polkowickiego w ramach Programu MRiPS – „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” realizowanego przez Fundację Eudajmonia – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie

Zasady korzystania z opieki wytchnieniowej

Opieka wytchnieniowa może być realizowana w formie:

 • dziennej (wtedy asystent lub opiekun najczęściej przychodzi do domu podopiecznego) lub
 • całodobowej (najczęściej w mieszkaniach wytchnieniowych).

Usługa najczęściej jest bezpłatna, ponieważ jest finansowana ze środków publicznych. W niektórych przypadkach pobierana jest niewielka odpłatność za każdą zrealizowaną godzinę.

Liczba godzin przypadającego na opiekuna jest często ograniczona i uzależniona od źródła finansowania tych usług.

Aby skorzystać ze wsparcia, należy zgłosić się bezpośrednio do podmiotu realizującego ten typ usług. Od 2019 r., gdy po raz pierwszy wdrożono opiekę wytchnieniową finansowaną ze środków Funduszu Solidarnościowego, znacznie zwiększyła się liczba podmiotów świadczących tego rodzaju usługi.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi finansowane ze źródeł publicznych

Sposoby organizacji opieki wytchnieniowej

Opieka wytchnieniowa może być realizowana w różnych formach:

 • asystenta, który wspiera osobę z niepełnosprawnością podczas nieobecności rodzica/opiekuna faktycznego
 • opiekuna, który opiekuje się osobą z niepełnosprawnością podczas nieobecności rodzica lub opiekuna faktycznego
 • krótkoterminowego pobytu osoby z niepełnosprawnością w mieszkaniu wytchnieniowym, w którym zapewniona jest opieka specjalistów
 • krótkoterminowego pobytu osoby z niepełnosprawnością w Domu Pomocy Społecznej, ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub ośrodku wsparcia
 • pobytu osoby z niepełnosprawnością na różnego typu zajęciach zorganizowanych np. półkoloniach, wyjazdach rehabilitacyjnych itp.

Finansowanie usług oraz podstawy prawne funkcjonowania

Najczęstszym źródłem finansowania opieki wytchnieniowej jest Fundusz Solidarnościowy. W jego ramach usługi te mogą realizować gminy poprzez ośrodki pomocy społecznej lub centra usług społecznych, powiaty – za pośrednictwem powiatowych centrów pomocy rodzinie lub organizacje pozarządowe. Inne źródła finansowania tych usług to środki unijne (w ramach Funduszy Regionalnych dla Dolnego Śląska 2021-2027) lub środki własne samorządu.

Zasady udziału w programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024” finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego znajdziesz TUTAJ: SKORZYSTAJ ZE ŹRÓDŁA

Działania ogólnowojewódzkie

Na terenie Dolnego Śląska w roku 2024 realizowane są 4 projekty finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego dedykowane mieszkańcom całego województwa, polegające na zapewnieniu rehabilitacji zawodowej i społecznej osobom z niepełnosprawnością oraz opieki nad nimi i umożliwieniu jej opiekunowi odpoczynku.

Są to:

 • Projekt: „Dolnośląskie Centrum Wsparcia Rodziny” realizowany przez Fundację „Promyk Słońca”
  WIĘCEJ INFORMACJI
 • Projekt Wsparcie rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności dzieci w ośrodku „Orlik” w Kudowie Zdroju IV ramach projektu Fundacji Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Małej Ojczyzny – Suweren na mocy zawartego porozumienia z Sanatoriami Dolnośląskimi Sp. z o. o.  WIĘCEJ INFORMACJI
 • Ośrodek Czasowego Pobytu prowadzony przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
  WIĘCEJ INFORMACJI
 • Projekt Odetchnij w Kokoszce prowadzonym przez Fundację „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” WIĘCEJ INFORMACJI


Projekty zapewniają także doradztwo oraz terapię dla rodziców oczekujących na narodziny dziecka z niepełnosprawnością, oraz rodziców i opiekunów po urodzeniu dziecka z niepełnosprawnościami w ramach opieki prenatalnej i poporodowej.

Instrukcja korzystania z mapy

Aby poznać dostępną ofertę usług opieki wytchnieniowej:

 • przejdź do mapy
 • wybierz swój powiat, a następnie gminę
 • zaznacz formę wsparcia: Opieka Wytchnieniowa
 • zwróć uwagę na usługi dostępne na terenie całego powiatu
 • skontaktuj się z bezpośrednio z wybraną instytucją.
Skip to content