Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy ETR

osrodek-rewalidacyjno-wychowawczy

Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

to placówka dla dzieci i młodzieży, z niepełnosprawnością:

 • intelektualną w stopniu głębokim,
 • intelektualną umiarkowanym lub znacznym
 • sprzężonymi.

 

W Ośrodku dziecko może chodzić do przedszkola lub szkoły.

Na pólkach ułożone są zabawki pluszowe. Na początku, pierwszy jest smok, potem żółty miś. Dalej już zabawki są mniej wyraźne.

Sale terapeutyczne w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku „Biała Żyrafa” (Stowarzyszenie Civis Europae) w Lubinie – fot. OPS, autor Marcin Trzpiot, Pralnia Makerspace, Sokołowsko Spółdzielnia Socjalna

W pomieszczeniu do rehabilitacji na pierwszym planie znajdują się żółte materace. Na tych materacach jest duża zabawka, przypominająca kształtem fokę. Zabawka przypominająca fokę ma kolor niebieski. Na drugim planie zabawka w kształcie kota. Ma kolor żółty i czerwony. Za nią znajdują się wałki rehabilitacyjne do ćwiczeń.

Sale terapeutyczne w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku „Biała Żyrafa” (Stowarzyszenie Civis Europae) w Lubinie – fot. OPS, autor Marcin Trzpiot, Pralnia Makerspace, Sokołowsko Spółdzielnia Socjalna

Z zajęć w Ośrodku może korzystać dziecko, które ma:

 • orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej (PPP) o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) lub
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i chorobami).
Osoba lepi z gliny ozdobę.

Prezentacja realizacji pracy w glinie wykonywanej w ramach terapii zajęciowej w pracowni ceramiki – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Jeśli w ośrodku realizowane są świadczenia opieki zdrowotnej, to będziesz potrzebować także skierowanie od lekarza.


W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest też informacja o jego pobycie w ośrodku kierowana przez Ośrodek do dyrektora szkoły  macierzystej, w której rejonie dziecko mieszka.

W pomieszczeniu stoją meble dziecięce. Na drzwiach mebli są namalowane kwiaty i głowa baranka. Na meblach ustawione są zabawki: samochody duże i małe. Wyżej na półce ustawione są urządzenia rehabilitacyjne do zabawy. Przed meblami stoi plastikowe pudełko. W pudełku są klocki.

Sala zabaw w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku „Biała Żyrafa” (Stowarzyszenie Civis Europae) w Lubinie – fot. DOPS, autor Marcin Trzpiot, Pralnia Makerspace, Sokołowsko Spółdzielnia Socjalna

W zajęciach OREW mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 3 do 25 lat.

Zajęcia odbywają się w podziale na grupy wiekowe i są dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów.

Zajęcia odbywają się w małych grupach osobowych (do 8 osób).

Ośrodek pracuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem sobót i dni wolnych od pracy.

Pracownia rehabilitacyjna z przyrządami do rehabilitacji.

Gabinet fizjoterapeutyczny – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy zapewnia:

 • zajęcia indywidualne i grupowe terapeutyczne indywidualne lub w zespołach (np. psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne, hipoterapię, dogoterapię, muzykoterapię, arteterapię)
 • terapeutyczne i usprawniające ruchowo, dostosowane do potrzeb wychowanków
 • rekreacyjne
Robienie stroików świątecznych przy stole podczas zajęć.

Zajęcia terapeutyczne, wykonywanie wianków świątecznych – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Zajęcia prowadzi zespół specjalistów zapewniający opiekę, edukację, rewalidację dzieci i młodzieży m.in: 

 • pedagog  ze specjalizacją w zakresie pedagogiki specjalnej 
 • psycholog
 • logopeda
 • psychoterapeuci
 • terapeuci zajęciowi
 • rehabilitanci
 • fizjoterapeuci
Zajęcia plastyczne. Na stole znajdują się pudełko z nićmi, kawałki tkanin. Grupa przygotowuje kartki świąteczne z choinkami, które wykonane są kolorowych nici.

Zajęcia terapeutyczne, wykonywanie kartek świątecznych – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci i młodzież mogą nabywać:

 • sprawność umysłową
 • sprawność fizyczną
 • umiejętności życiowe
 • umiejętności społeczne,
 • rozwijać zainteresowania i pasje.

W Ośrodku realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego.

Ośrodek zapewne także pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Prezentacja realizacji pracy rękodzielniczej wykonywanej w ramach terapii zajęciowej

Prezentacja realizacji pracy rękodzielniczej wykonywanej w ramach terapii zajęciowej – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Funkcjonowanie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych reguluje:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania: SKORZYSTAJ ZE ŹRÓDŁA 

Aby poznać dostępną ofertę ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych:

 • kliknij przycisk „przejdź do mapy”
 • wybierz swój powiat, a następnie gminę
 • zaznacz formę wsparcia: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
 • zwróć uwagę na usługi dostępne na terenie całego powiatu
 • skontaktuj się z bezpośrednio z wybraną instytucją.
Skip to content