Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy ETR

osrodek-rewalidacyjno-wychowawczy

Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

to placówka dla dzieci i młodzieży, z:

 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także z
 • niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi.


Ośrodek umożliwia dzieciom i młodzieży realizację:

 • obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Na pólkach ułożone są zabawki pluszowe. Na początku, pierwszy jest smok, potem żółty miś. Dalej już zabawki są mniej wyraźne.

Sale terapeutyczne w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku „Biała Żyrafa” (Stowarzyszenie Civis Europae) w Lubinie – fot. OPS, autor Marcin Trzpiot, Pralnia Makerspace, Sokołowsko Spółdzielnia Socjalna

W pomieszczeniu do rehabilitacji na pierwszym planie znajdują się żółte materace. Na tych materacach jest duża zabawka, przypominająca kształtem fokę. Zabawka przypominająca fokę ma kolor niebieski. Na drugim planie zabawka w kształcie kota. Ma kolor żółty i czerwony. Za nią znajdują się wałki rehabilitacyjne do ćwiczeń.

Sale terapeutyczne w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku „Biała Żyrafa” (Stowarzyszenie Civis Europae) w Lubinie – fot. OPS, autor Marcin Trzpiot, Pralnia Makerspace, Sokołowsko Spółdzielnia Socjalna

Skorzystać z zajęć w Ośrodku może dziecko, które posiada:

 • orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej (PPP) o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) lub
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i chorobami).

Prezentacja realizacji pracy w glinie wykonywanej w ramach terapii zajęciowej w pracowni ceramiki – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Jeśli w ośrodku realizowane są świadczenia opieki zdrowotnej, to konieczne jest także skierowanie od lekarza.


W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki potrzebna jest też zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie dziecko mieszka. 

W pomieszczeniu stoją meble dziecięce. Na drzwiach mebli są namalowane kwiaty i głowa baranka. Na meblach ustawione są zabawki: samochody duże i małe. Wyżej na półce ustawione są urządzenia rehabilitacyjne do zabawy. Przed meblami stoi plastikowe pudełko. W pudełku są klocki.

Sala zabaw w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku „Biała Żyrafa” (Stowarzyszenie Civis Europae) w Lubinie – fot. DOPS, autor Marcin Trzpiot, Pralnia Makerspace, Sokołowsko Spółdzielnia Socjalna

W zajęciach OREW mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 3 do 25 lat.

Zajęcia odbywają się w podziale na grupy wiekowe są dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów.

Zajęcia odbywają się w małych grupach osobowych (do 8 osób).

Ośrodek pracuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem sobót i dni wolnych od pracy.

Gabinet fizjoterapeutyczny – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy zapewnia:

 • zajęcia indywidualne i grupowe terapeutyczne (np. psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne, hipoterapie, dogoterapię, muzykoterapię, bajkoterapię, arteterapie)
 • zajęcia edukacyjne dostosowane do potrzeb uczniów 
 • zajęcia i treningi usprawniające ruchowo, rewalidacyjno-wychowawcze,
 • zajęcia fizjoterapeutyczne
 • zajęcia rekreacyjne i treningi relaksacyjne
 • treningi umiejętności społecznych. 

Zajęcia terapeutyczne, wykonywanie wianków świątecznych – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Zajęcia prowadzi zespół specjalistów zapewniający opiekę, edukację, rewalidację dzieci i młodzieży m.in: 

 • pedagog  ze specjalizacją w zakresie pedagogiki specjalnej 
 • psycholog
 • logopeda
 • psychoterapeuci
 • terapeuci zajęciowi
 • rehabilitanci
 • fizjoterapeuci.

Zajęcia terapeutyczne, wykonywanie kartek świątecznych – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci i młodzież mogą nabywać:

 • sprawność umysłową
 • sprawność fizyczną
 • umiejętności życiowe
 • umiejętności społeczne,
 • rozwijać zainteresowania i pasje.


W Ośrodku realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego.

Ośrodek zapewne także pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Prezentacja realizacji pracy rękodzielniczej wykonywanej w ramach terapii zajęciowej – fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Funkcjonowanie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych reguluje:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania: SKORZYSTAJ ZE ŹRÓDŁA 
Obraz przedstawia mapę drogową Dolnego Śląska, z zaznaczonymi konturami powiatów

Aby poznać dostępną ofertę ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych:

 • kliknij przycisk „przejdź do mapy”
 • wybierz swój powiat, a następnie gminę
 • zaznacz formę wsparcia: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
 • zwróć uwagę na usługi dostępne na terenie całego powiatu
 • skontaktuj się z bezpośrednio z wybraną instytucją.
Skip to content