Klub seniora

klub-seniora

Klub seniora

to miejsce spotkań o charakterze kulturalno-towarzyskim, w którym seniorzy mogą ze sobą porozmawiać, nauczyć się nowych rzeczy, rozwijać swoje pasje, poczytać czasopisma lub książki, razem potańczyć czy pośpiewać. Placówki te nie zapewniają opieki, rehabilitacji czy leczenia, lecz można spędzić czas w przyjemnej atmosferze i przestrzeni przyjaznej dla osób starszych.

Do klubu seniora przyjmowane są przeważnie osoby po 60 roku życia (jest to zawarte w regulaminie Klubu), ale zdarza się, że mogą zapisać się osoby nawet pięćdziesięcioletnie.

Klub seniora w Jedlinie Zdrój,
fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Klub seniora w Jedlinie Zdrój,
fot. DOPS, autorka Kalina Żaczek, Fundacja Ładne Historie.

Zasady kierowania do klubów seniora

Większość klubów funkcjonuje przy organizacjach pozarządowych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach kultury, spółdzielniach mieszkaniowych, czy parafiach.

Zapisanie się do klubu seniora zazwyczaj nie wymaga opłat, a jeśli już, to składki są symboliczne i są przeznaczane na wyjście do muzeum, kina, czy teatru.

W przypadku klubów prowadzonych przez ośrodki pomocy społecznej może być wymagane spełnienie dodatkowych kryteriów, ponieważ kluby te funkcjonują jako ośrodki wsparcia.

Oferta klubów seniora

W klubach seniora są realizowane zadania polegające na organizowaniu m.in.:

 • atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego
 • wyjść do kina, teatru, wycieczek
 • spotkań z artystami z różnych dziedzin kultury i sztuki, z poezją oraz z przedstawicielami zawodach medycznych, 
 • spotkań tematycznych, wycieczek krajoznawczych
 • zajęć rozwijających zdolności i pasje; robótki ręczne, warsztaty kulinarne oraz plastyczne
 • spotkań okolicznościowych.

Najczęściej organizatorom klubu udaje się otrzymać finansowanie zewnętrzne, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, która przewiduje między innymi dofinansowanie w ramach programów państwowych. Obecnie jest to program „Senior+”.

Program Senior + zobacz więcej: SKORZYSTAJ ZE ŹRÓDŁA  

Obraz przedstawia mapę drogową Dolnego Śląska, z zaznaczonymi konturami powiatów

Instrukcja korzystania z mapy

Aby poznać dostępną ofertę klubów seniora:

 • przejdź do mapy
 • wybierz swój powiat, a następnie gminę
 • zaznacz formę wsparcia: Klub Seniora
 • zwróć uwagę na usługi dostępne na terenie całego powiatu
 • skontaktuj się z bezpośrednio z wybraną instytucją.
Skip to content