Dolnośląska Mapa
Wsparcia Społecznego

prezentuje dostępne na Dolnym Śląsku bezpłatne lub przystępne cenowo usługi wspierające osoby w najtrudniejszej sytuacji, realizowane przez samorządy i organizacje pozarządowe. Prezentowane tu usługi adresowane są do osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób mających trudności w znalezieniu pracy, osób potrzebujących wsparcia i wytchnienia w opiece nad bliską osobą. 

Formy wsparcia

Dom pomocy społecznej

placówka pobytu całodobowego, w której osobom starszym, chorym lub osobom z niepełnosprawnościami zapewniany jest pobyt i opieka

Dzienny dom pomocy

placówka dziennego pobytu, w której osobom starszym, chorym z niepełnosprawnościami zapewnia się opiekę w ciągu dnia

Klub seniora

miejsce spotkań towarzyskich i kulturalnych dla seniorów

Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnościami

polegają na zapewnieniu osobie z niepełnosprawnościami pomocy i wsparcia osoby-asystenta w codziennych czynnościach

Opieka wytchnieniowa

pomoc dedykowana dla rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami, niezależnie od wieku podopiecznego

Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

placówka dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

Zakład aktywności zawodowej

miejsce rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej dla osób z niepełnosprawnościami, by mogły podjąć zatrudnienie na rynku pracy

Warsztat terapii zajęciowej

miejsce rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami, by mogły odzyskać umiejętności osobiste i zawodowe.

Środowiskowy dom samopomocy

placówka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi, które wymagają pomocy

Mieszkanie treningowe i wspomagane oraz inne mieszkania z usługami społecznymi

mieszkania samodzielne dla osób z niepełnosprawnościami, starszych lub chorych w których mogą otrzymać pomoc i wsparcie

Centrum opiekuńczo-mieszkalne

placówka całodobowa lub dzienna dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami

Klub integracji społecznej

miejsce aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Centrum integracji społecznej

miejsce aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Mapa dostępnych form wsparcia

Znajdziesz tutaj krótki, ogólny opis poszczególnych usług oraz interaktywną, otwartą bazę wsparcia współfinansowanego ze środków publicznych, z którego można skorzystać w poszczególnych gminach i powiatach województwa dolnośląskiego.

Baza zawiera informacje między innymi o domach pomocy społecznej, klubach seniora, usługach asystencji osobistej, warsztatach terapii zajęciowej czy opiece wytchnieniowej. Aktywa mapa pozwala na znalezienie pomocy w danej lokalizacji.

Strona działa pod opieką Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej i za naszym pośrednictwem możesz zgłaszać także informacje o nowych placówkach wsparcia .

Skip to content