Zgłoś podmiot

zapraszamy instytucje i organizacje oferujące formy wsparcia i usługi społeczne na  Dolnym Śląsku,
do zgłaszania i przedstawienia swojej oferty

Zgłoś podmiot

Przy pomocy zamieszczonego poniżej formularza możesz dokonać zgłoszenia lub dokonać korekty danych podmiotu realizującego nieodpłatne lub przystępne cenowo usługi na rzecz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W szczególności prowadzimy rejestr usług dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodzin i dzieci (zwłaszcza rodzin i dzieci w kryzysie),
osób w kryzysie bezdomności. Nie rejestrujemy realizujących usługi komercyjne.

Prezentowane usługi finansowane są ze środków samorządów lokalnych, budżetu państwa, programów i funduszy krajowych (np. Funduszu Solidarnościowego lub PFRON).

Prosimy o podawanie rzetelnych, sprawdzonych informacji.

* obowiązkowe pola do wprowadzenia

Obraz przedstawia mapę drogową Dolnego Śląska, z zaznaczonymi konturami powiatów

Mapa dostępnych form wsparcia

Znajdziesz tutaj krótki, ogólny opis poszczególnych usług oraz interaktywną, otwartą bazę wsparcia współfinansowanego ze środków publicznych, z którego można skorzystać w poszczególnych gminach i powiatach województwa dolnośląskiego.

Baza zawiera informacje między innymi o domach pomocy społecznej, klubach seniora, usługach asystencji osobistej, warsztatach terapii zajęciowej czy opiece wytchnieniowej. Aktywa mapa pozwala na znalezienie pomocy w danej lokalizacji.

Strona działa pod opieką Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej i za naszym pośrednictwem możesz zgłaszać także informacje o nowych placówkach wsparcia .

Skip to content